İstanbul’un Tarihi Ve Çok Tercih Edilen 10 Kütüphanesi

İstanbul’un en tarihi ve en çok tercih edilen tarihi kütüphanelerini sizler için derlemiş bulunmaktayız.

10- Kadın Eserleri Kütüphanesi
Kadın Eserleri Kütüp
1990’da beş kadın tarafından kuruldu: (Doç. Dr. Füsun Akatlı, Prof. Dr. Jale Baysal, Aslı Davaz, Doç. Dr. Şirin Tekeli ve Füsun Yaraş.) İstanbul Fener’deki tarihi binasında yaklaşık 11 bin 500 kitap, 400’e yakın süreli yayın, 4 bini aşkın makale, 500 tez bulunmaktadır. Ayrıca üyelik şartı yoktur isteyen herkes girebilir.

9- Süleymaniye Kütüphanesi
Süleymaniye kütüp
1918’de Süleymaniye Külliyesi’nde kuruldu. 80 bin cilt el yazması ve 50 bin cilt Arabi harfli matbu eser bulunuyor.Ayrıca duyma engelli kardeşlerimiz için sinevizyon gösterileri yapılmaktadır.

8- Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
Boğaziçi Kütüphanesi
Robert Koleji 1863 yılında kurulurken, Harvard Üniversitesi’nin 200 kitaplık bağışı ile Bebek’te eski bir binaya yerleştirilerek kütüphanenin temelleri atıldı. Sonradan Boğaziçi Üniversitesi tarafından restore edilmiş ve adı değiştirilmiştir. Şimdi 99 bin 28 kitab’ın arasında 16. yüzyıla kadar uzanan 19 bin 757 adet nadir kitaplar bulunmaktadır

7- İSAM-(İslami Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi)
İSAM Kütüphanesi
Adın’dan anlaşıldığı gibi İslami bilgiler içeren, sadece İslam kültürü değil, bu kütüphanenin içinde (Türk kültürü, tarihi, edebiyatı ve sosyal bilimler) alanında 200 bine yakın kitap bulunmaktadır.

6- Atatürk Kitaplığı
Atatürk Kütüphanesi
1924’ten beri hizmet veriyor. Taksim’deki binasına 1981’de geçti. 228 bin kitap, 20 bin dergi, 10 bin gazete cildi, 445 albüm, 12 bin 320 kartpostal, 10 bin harita, dört bin 400 yazma, 565 salname, 334 takvim ve 49 atlas incelenebiliyor. Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda yer alan Enîn-i Mazlûm, Bâdiye ve Varlık gibi yayınlar da var. Araştırma için üye olmak gerekli değil, sadece ödünç almak isterseniz bu şart aranıyor.

5- Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Beyazıt Kütüp
Türkiye’nin ilk devlet kütüphanesi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi 1884’te kuruldu. Türkiye’de yayınlanan tüm kitaplar, özel el yazmaları, Cumhuriyet öncesine ait eski matbular, Osmanlı Dönemi’nden günümüze kadar yayınlanmış bazı dergiler, bütün gazeteler, harita, afiş, pul ve kartpostal arşivlerine sahip. Ayrıca bin 909 pul, 32 bin 990 kartpostal var. 1992’de kurulan görme engelliler bölümünde iki bin civarında kitap 15 bine yakın kaset ve CD bulunuyor. Hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

4- İdris Güllüce Kütüphanesi
İdris Güllüce Kütüphanesi
Üç katlı, modern bir binaya sahip olan kütüphanede, 30 binden fazla kitap ve her ay güncellenen 12 süreli yayın mevcuttur. Bunun yanında bir de çocuk kitaplarının bulunduğu çocuk bölümü vardır. Yedi tane üniversiteye ev sahipliği yapan Tuzla’da ve birçok okulun yakın bölgesinde konumlandığından dolayı üye profilinin önemli bir kısmını öğrenciler oluşturmaktadır. 6000’den fazla üyeye sahiptir.

3- İTÜ(İstanbul Teknik Üniversitesi) Kütüphanesi
İTÜ Kütüphanesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nin tarihçesi 1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a dayanır. Mühendishane’nin ilk kütüphane yönetmeliği 1797’de hazırlanmıştır. Aynı tarihlerde kurulan Mühendishane Matbaası kütüphaneyi besleyen kaynaklardan birini oluşturmuştur. Öğrencilere 7 bini nadir eserler olan 500 bin kaynak sunuldu. 15 bini aşkın bilimsel dergi, 450 bin elektronik tez, 50 bin elektronik kitap, on binlerce standart ve teknik doküman, DVD, VCD, video kasetten oluşan film ve müzik koleksiyonu ile 21 bin kullanıcıya hizmet verecek.

2- Millet Kütüphanesi
Millet Kütüphanesi
(1699-1700) yılında Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi tarafından dârül-hadis olarak yaptırılan bina Feyziye Dârülhadisi yanında Feyziye Medresesi adlarıyla da anılmıştır. İnşa tarihinden bu yana çeşitli tamirler görmüş olan yapı 1894’teki İstanbul zelzelesi ve daha sonra Fatih yangınında hasar görünce Evkaf Nâzırı Şeyhülislâm Mustafa Hayri Efendi’nin gayretleriyle tamir ettirilmiş ve Feyzullah Efendi’nin vakfettiği kitaplar Evkaf Nezâreti’nce koruma altına alınmıştır.Medîne-i Münevvere’de de bir medrese ve kütüphanesi bulunan Feyzullah Efendi’nin 1111 (1699-1700) tarihli vakfiyesiyle kurduğu kütüphane zengin bir koleksiyona sahiptir.Millet Kütüphanesi’nde 3704’ü Arapça, 519’u Farsça, 2485’i Türkçe olmak üzere toplam 6708 yazma eser vardır. Kütüphanenin Feyziye Medresesi’ndeki binasında depremde meydana gelen hasarın tamiri çalışmaları devam etmektedir.

1- Turabibaba Kütüphanesi
Turabibaba Kütüphanesi

Turâbi Baba Tekkesi, Tersane-i Amire’de çalışan Osmanlı gemicilerinden ve kadiri şeyhlerinden Mehmed Turabi Efendi (ö. 1812) tarafından XVIII. Yüzyılın son çeyreğinde kurulmuştur.Tekke binası, İstanbul’un işgali sırasında, milli mücadele için asker ve cephane toplanan önemli bir merkez olarak kullanılmıştır.Bina tekke ve zaviyelerin  kapatılmasının ardından bir müddet Kasımpaşa Spor Kulubü olarak kullanılmıştır.Kütüphane binası 1000 m2 alana sahip ve 2 katlıdır. Kütüphane binası 4 bölümden oluşmaktadır.Üst katta ise, 10.000 ila 15.000 kitap kapasiteli, 60 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği bir okuma salonu ve yönetim bölümü bulunan Kütüphane kısmı vardır